Nationale Vastgoed Groep bouwt voortdurend...

Nationale Vastgoed Groep bouwt voortdurend aan haar eigen beleggingsportefeuille.

Zij onderscheidt zich als zijnde eindbelegger.

Er wordt geïnvesteerd in kantoren en historische woningen.

Het beheren van de eigen beleggingsportefeuille is een van de zaken waarmee NVG beleggingen zich onderscheidt.

Het creëren van toegevoegde waarde middels de huisvesting van en voor de huurders is een van de gouden doelstellingen van NVG.